преводи легализация
официални преводи сертифицирани преводи оторизирани преводи
легализация езикови преводи качествени преводи специализирани преводи специализирани преводи
оторизирани преводи сертифицирани преводи евтини преводи легализация на документи заверки и легализация
езикови преводи
R&L Агенция за преводи
легализация на документи
Лицензирани преводи
лицензирани преводи
Легализация (апостил) в МВнР и МП
легализация на документи
Заверки в министерства и консулства, нотариални заверки
лицензирани преводи
Правни услуги, застраховки, зелена карта
легализация
Качествени преводи на разумни цени
лицензирани преводи
Тел: 02) 944-10-90, гр. София, ул. Русалка 11
Официални преводи
Качествени езикови преводи

GDPR - Защита на личните данни
Преводачески проблеми

Сертификат за качество на преводаческите услуги EN 15038:2006

"АР и ЕЛ Прес" е сертифицирана по европейските стандарти за качество на преводаческите услуги:

и


Нашите принципи на работа
 
ц е н и
за езикови преводи:

Качеството на преводите постоянно се повишава за разлика от цената   СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА ПРЕРАБОТВАНЕ...

Английски език
 
Крайна цена
Лични документи на граждани* за чужбина и страната
- 00.00 лв
Фирмени, организационни, служебни и др. документи
- 00.00 лв
Специализирани текстове (медицински, технически, юридически и др.)
- 00.00 лв

Немски, Френски, Руски, Испански, Италиански
 
Крайна цена
Лични документи на граждани за чужбина и страната
- 00.00 лв
Фирмени, организационни, служебни и др. документи
- 00.00 лв
Специализирани текстове (медицински, технически, юридически и др.)
- 00.00 лв

Чешки, Полски, Словашки
 
Крайна цена
Лични документи на граждани за чужбина и страната
- 00.00 лв
Фирмени, организационни, служебни и др. документи
- 00.00 лв
Специализирани текстове (медицински, технически, юридически и др.)
- 00.00 лв

Гръцки, Румънски, Сръбски, Турски, Португалски
 
Крайна цена
Лични документи на граждани за чужбина и страната
- 00.00 лв
Фирмени, организационни, служебни и др. документи
- 00.00 лв
Специализирани текстове (медицински, технически, юридически и др.)
- 00.00 лв

Холандски, Шведски
 
Крайна цена
Лични документи на граждани за чужбина и страната
- 00.00 лв
Фирмени, организационни, служебни и др. документи
- 00.00 лв
Специализирани текстове (медицински, технически, юридически и др.)
- 00.00 лв
Унгарски, Иврит, Китайски
 
Крайна цена
Лични документи на граждани за чужбина и страната
- 00.00 лв
Фирмени, организационни, служебни и др. документи
- 00.00 лв
Специализирани текстове (медицински, технически, юридически и др.)
- 00.00 лв


Посочените цени се отнасят за 1 стандартна страница по БДС (1800 знака с интервалите):

 • В най-ниската ценова категория "Лични документи на граждани" се включват документи като: удостоверения за раждане, брак, семейно положение, идентичност на имена; смъртни актове и удостоверения за наследници; свидетелства за съдимост; удостоверения от НОИ, НАП, КАТ; удостоверения за завършени класове; служебни бележки от месторабота и др. институции; банкови референции, трудови автобиографии (CV), медицински направления от личен лекар (стига да са четливи!), докато документи като епикризи, медицински изследвания, юридическа материя и др. попадат в категорията "Специализирани текстове".

 • Фирмата си запазва правото да преценява степента на специализираност на съдържанието в определени случаи. Така един юридически текст като напр. нотариален акт може да се таксува и на по-ниска цена, ако съдържа само стандартни клаузи, както и обратното - един наглед стандартен търговски документ може да се таксува на малко по-висока цена, поради дадена специфика, обусловена от странностите в използвания език (вътрешен жаргон, съкращения, необичайни постановки), естеството на регламентираните взаимоотношения и особеностите на социо-културния контекст, които влияят върху конструирането на вложения в документа смисъл. Подобни отклонения от стандартните цени обикновено са рядкост и не надвишават границите на (+/-) 10% - 15%.

 • ВАЖНО: Броят на физическите страници, върху които е разположен преводът, не е меродавен за изчисляване на количеството преведен текст. Например, върху 1 физическа страница могат да бъдат разполжени 4 стандартни страници текст с размер на шрифта - 8 пункта. Или обратно, текст в размер от 1 стандартна страница може да бъде разхвърлян върху 2 или повече физически страници. Ето защо в България общоприетата мярка за 1 стандартна страница е 30 x 60 = 1800 знака с интервалите, без значение върху колко физически страници е разположен текстът. • EN 15038 Certified Company

      АДРЕС НА ОФИСА

  София 1505
  ул. "Русалка" 11

  тел: 02/ 9441090
  факс: 02/ 9441090
  моб: 0888 672 846

  Translation Services