официални преводи легализация
официални преводи сертифицирани преводи оторизирани преводи
легализация езикови преводи качествени преводи специализирани преводи специализирани преводи
оторизирани преводи сертифицирани преводи евтини преводи легализация на документи заверки и легализация професионални преводи
езикови преводи
R&L Агенция за преводи
легализация на документи
Лицензирани преводи
лицензирани преводи
Легализация (апостил) в МВнР и МП
легализация на документи
Заверки в министерства и консулства, нотариални заверки
лицензирани преводи
Правни услуги, застраховки, зелена карта
легализация
Качествени преводи на разумни цени
лицензирани преводи
Тел: 02) 944-10-90, гр. София, ул. Русалка 11
Официални преводи
Качествени езикови преводи

GDPR - Защита на личните данни
Преводачески проблеми

Сертификат за качество на преводаческите услуги ISO 17100:2015

"АР и ЕЛ Прес" е сертифицирана по европейските стандарти за качество на преводаческите услуги:

и


Нашите принципи на работа
 
 кои сме ние
Съответствие със стандарт за качество ISO 17100
Име:

Агенция за езикови преводи "АР и ЕЛ Прес" ООД
 • Професионални преводи на търговско-правна, административна, образователна и други видове материя.
 • Официални преводи и легализация на документи, изисквани от държавни и обществени институции в България и чужбина.

 • Ние:
  Екип от съмишленици с център в България и сътрудници насам-натам по света.

  Мисия:
  Съдействаме на хора от различни краища на света да се разбират добре помежду си (без да подценяваме ролята на езиковата бариера за създаването на забавни връзки).

  Състав:
  (За)клети преводачи, коректори, редактори, експерти по обработване на (документи в) държавни институции, куриери, юрист, управител и сътрудници.

  Опит:
  18 години. Имаме млади колеги, които вярват, че някой ден ще бъде създадена компютърна програма, която ще превежда досущ като чувстващо и разбиращо човешко същество, но имаме и ветерани, които четат "Фауст" (на Гьоте) в оригинал...

  Възраст:

  Възрастта и социалният опит имат значение, но личните качества и неуморният стремеж за професионално развитие са водещи.

  Лиценз:
  Не бихме губили времето ви, ако не бяхме лицензирани от Дирекция "Консулски отношения" на МВнР да извършваме официални преводи на български документи за чужбина и на чужди документи за територията на България.

  Водеща черта:
  Работохолизъм (напоследък, за щастие, в ремисия).

  Качество:

  Опитът ни е научил, че оставането на пазара има цена. И тя се нарича: Стремеж към качество.

  Сертификати:

  Агенцията е сертифицирана по европейските стандарти за качество на преводаческите услуги:

  Сертифицирани преводи и легализация  БДС EN ISO 17100:2015
  Сертифицирани преводи и легализация  БДС EN 15038:2006

  Като продължение на нашите усилия в тази посока, ние споделяме идеите на британската инициатива Качество в превода и ги прилагаме в работата си доколкото това е възможно в условията на българския пазар. Повече за инициативата:
  Quality in Translation

  Certified Translations  Административна информация

  Промени в процедурите за заверки и легализация на документи

  Certified Translations
 • От 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации, се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР.
 • Виж повече >>>

 • От 25 май 2018 г. влезе в сила новият Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните на физическите лица. В тази връзка, всеки клиент, който възлага превод на документ, съдържащ данни на физически лица, следва да е запознат с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679. Същата може да бъде прочетена на място в офиса или на нашата интернет страница, както и в много други сайтове по темата.

 • От 01 март 2018 г. МВнР прехвърли на нотариусите дейността по легализацията на преводите на чуждестранни документи, предназначени за ползване на територията на Република България.
  Виж повече >>>

 • От 01 януари 2017 г. дейностите по издаване на заверка "Апостил" на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД)...
  Виж повече >>>

 • От 28 януари 2015 г. е в сила нова процедура за заверка на медицински документи в Министерство на здравеопазването (МЗ).
  Нотариално заверени копия на документи, издадени от лечебни заведения, предназначени за ползване в чужбина, се заверяват с "Апостил" от Министерство на правосъдието (МП).
  Виж повече >>>

 • От 01 юни 2013 г. полагането на заверка “АПОСТИЛ” върху образователни документи, издавани от средни и висши учебни заведения, институции в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, се извършва само в МОН. Документи се подават в Звеното за административно обслужване към МОН на адрес: град София, бул. "Дондуков" 2А всеки работен ден от 08:30 до 19:00 ч.
  Виж повече >>>

 • От месец юли 2009 г. таксата за легализация в Министерство на правосъдието (МП) се увеличава двойно.
  Виж повече >>>

 • Считано от 01 юли 2009 г. нотариалните такси се увеличават двойно.
  Виж повече >>>

 • Считано от месец януари 2008 г. дирекция "Консулски отношения" към МВнР увеличава неколкократно държавните такси за легализация на документи.
  Виж повече >>> • НАШИЯТ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

  Официални езикови преводи и легализация на български документи за чужбина и чужди документи за България, вкл. заверка с апостил. Превод на повече от двадесет езика сред които: английски, немски, френски, испански, италиански, руски, португалски, гръцки, турски, румънски, сръбски, чешки, полски, унгарски, словашки, шведски, датски, холандски и др.

  Лицензирана агенция за преводи "АР и ЕЛ Прес" ООД


  EN 15038 Certified Company

   


  Актуални мисли..
  Можеш да лъжеш целия народ за известно време. Можеш да лъжеш част от народа през цялото време. Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време.

  Ейбрахам Линкълн   АДРЕС НА ОФИСА

  София 1505
  ул. "Русалка" 11

  тел: 02\ 9441090
  факс: 02\ 9441090
  моб: 0888 672 846

  Translation Services