преводи легализация
официални преводи сертифицирани преводи оторизирани преводи
легализация езикови преводи качествени преводи специализирани преводи специализирани преводи
оторизирани преводи сертифицирани преводи евтини преводи легализация на документи заверки и легализация
езикови преводи
R&L Агенция за преводи
легализация на документи
Лицензирани преводи
лицензирани преводи
Легализация (апостил) в МВнР и МП
легализация на документи
Заверки в министерства и консулства, нотариални заверки
лицензирани преводи
Правни услуги, застраховки, зелена карта
легализация
Качествени преводи на разумни цени
лицензирани преводи
Тел: 02) 944-10-90, гр. София, ул. Русалка 11
Официални преводи
Качествени езикови преводи

GDPR - Защита на личните данни
Преводачески проблеми

Сертификат за качество на преводаческите услуги EN 15038:2006

"АР и ЕЛ Прес" е сертифицирана по европейските стандарти за качество на преводаческите услуги:

и


Нашите принципи на работа
 
л е г а л и з а ц и я


Български официални документи
Български документ придобива валидност за територията на друга държава след като бъде преведен на съответния официален език и легализиран със заверка "Апостил" в съответната българска институция (МП, МОН или МВнР).

Чужди документи
Чужд документ става валиден на територията на България, ако пристига с положена заверка "Апостил", след което се прави официален превод на български език и накрая МВнР поставя заверка на подписа на преводача.

Важно
Освобождаване от легализация е в сила единствено при обмен на документи между държави, които са страни по двустранна спогодба за правна взаимопомощ (виж по-долу).

Информация за:
 • Държавите от/на територията, на които е необходима заверка с апостил;
 • Държавите, с които България има сключени договори за правна помощ;
 • Конвенция 12 от 5 октомври 1961 г. за премахване изискването за легализация, ще намерите в сайта на МВнР на адрес: www.mfa.bg

 • ВЪЗМОЖНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
  Налице са отделни случаи, когато българска институция или чуждо посолство на територията на България може да предяви изискване, което да бъде в разрез с от горепосочените нормативни документи.

 • Напр. може да бъде изискана заверка "Апостил" за документ, идващ от държава, с която България има сключен договор за правна помощ.

 • Друг пример са някои посолства, които имат практика да поставят и своя консулска заверка върху документи, които вече са легализирани с "Апостил". • EN 15038 Certified Company

      АДРЕС НА ОФИСА

  София 1505
  ул. "Русалка" 11

  тел: 02/ 9441090
  факс: 02/ 9441090
  моб: 0888 672 846

  Translation Services